Monthly Archives - Tháng Mười Một 2017

Các cơ sở mới của Singapore được mở

Northern Marine Group đã mở rộng cơ sở cung cấp hàng hải của mình với việc mở một văn phòng mới và nhà kho tại Singapore. Cơ sở mới, nằm trong khu công nghiệp Pandan của thành phố, bao gồm 25.500 sqft của 3 tầng văn phòng và 91.000 sqft, 2 tầng kho. Austen Maritime Services và công ty mẹ Stena Marine Singapore của họ, các cơ sở cung cấp dung lượng lưu trữ tăng lên, đặc biệt là nguồn cung [...]

Read more...