Tuyển dụng

Nhân viên thường trực và tạm thời

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm được những tài năng tốt nhất trong ngành hàng hải, dầu khí và năng lượng tái tạo một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các nguồn dịch vụ tuyển dụng phù hợp của chúng tôi cung cấp cho nhân viên chất lượng hàng hải và nhân viên kỹ thuật bờ về chi phí tham gia, mức lương thuê theo ngày hoặc cơ chế trả lương.

Chúng tôi cung cấp:
Nhân viên dài hạn và tạm thời
Nhân sự có trình độ cao dựa trên toàn cầu
Mọi khía cạnh của quá trình tuyển dụng, bao gồm quảng cáo, tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và lựa chọn
Sắp xếp vé đi biển và tài liệu visa
Hỗ trợ điện thoại khẩn cấp 24 giờ
Bảo hiểm toàn diện
Các lựa chọn biên chế rộng