Giới thiệu

Công ty TNHH NOVA International (Việt Nam) là một công ty kinh doanh và dịch vụ tư nhân, được thành lập năm 2008 (Số đăng ký 0102973128), có trụ sở chính đặt tại Hà Nội với văn phòng điều hành hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi và chuyên môn nằm trong cung cấp vật tư và thiết bị; nguồn nhân lực và nguồn nhân lực; quản lý tàu biển và dịch vụ hàng hải và chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng. Mặc dù NOVA là một công ty trẻ nhưng ban lãnh đạo và nhân viên của công ty đã có kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên sâu về chuyên gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ cho các ngành công nghiệp hydrocarbon và năng lượng tại Việt Nam và các nước ASEAN, đặc biệt là Malaysia và Singapore.

Tài sản lớn nhất của chúng tôi là nhân viên của chúng tôi ở cấp quản lý, kỹ thuật và hỗ trợ. Thông qua những kiến ​​thức làm việc của họ về các lĩnh vực công nghiệp mà chúng tôi đang hoạt động, NOVA muốn trở thành đối tác được lựa chọn trong việc cung cấp tài liệu và cung cấp hàng hoá và dịch vụ tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào về chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi vận hành và khuyến khích chính sách liên tục cải tiến các dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi cung cấp dịch vụ giá trị cao nhất cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy cho khách hàng. Hoạt động ở Việt Nam và trong khu vực.

Cách tiếp cận doanh nghiệp của NOVA thông qua tập trung vào nhu cầu của khách hàng để đảm bảo các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Một khi các hạt giống cơ hội được gieo hỗ trợ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận cho lợi ích của khách hàng.

Đạo đức kinh doanh của NOVA là tìm cách hợp tác với các đối tác kinh doanh thông qua việc thúc đẩy các nguyên tắc công bằng và toàn vẹn.